Черчение
Гость
1 час назад
Як на зямлю ноч прыйшла працяг
Есть ответ
Черчение
Гость
2 часа назад
Запішыце,падзяляючы тэкст на сказы, устаўляючы прапушчаныя літары і ставячы патрэбныя знакі прыпынку. Родная беларуская мова найвялікшае багацце беларусаў яна непадзельна звязана с духоўнай...
Есть ответ
Черчение
Гость
3 часа назад
Слова на спалучэнне ШЧ
Есть ответ
Черчение
Гость
3 часа назад
Складзiце тэкст, у якiм восень (цi iншая пара года) апiсвалася б у навуковым стылi.
Есть ответ
Черчение
Гость
5 часов назад
Все зычные звонкие гуки
Есть ответ
Черчение
Гость
7 часов назад
Как па беларуски сломаная кармушка
Есть ответ
Черчение
Гость
8 часов назад
Фанетычны разбор слова аранжавую
Есть ответ
Черчение
Гость
8 часов назад
Раскрыйце дужкі і запішыце назоўнікі ў патрэбнай граматычная форме. Гаварыць по (тэлефон), ты незнаёмым (дырэктары), на аўтамабільным (руль), шэрай (мыш), нама (вецер), за неабсяжнай...
Есть ответ
Черчение
Гость
10 часов назад
Найди текст разважанне на беларускай мове
Есть ответ
Черчение
Гость
18 часов назад
Помогите!Срочно! Придумать правило дружбы!!!Прошу
Есть ответ